BOOKS


2310_DSC0368.jpg

Markku is the author of numerous scientific books and monographs in both English and Finnish. In 2015, he won the award for notable non-fiction book of the year from the Lauri Jäntti Foundation. His forthcoming book with Sofi Kurki investigates the revolution at work, to examine how the organisations of the future will operate.

His most recent book, Patterns of the Future. Understanding the Next 40 Years of Global Change (2017), suggests we are entering the sixth wave, which will challenge current business models, institutions and values. Markku suggests that the new wave will see the improved efficiency of materials, energy and human capital.

In 2015, he published Tulevaisuuskirja. Metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen, looking at what will happen in the future and how it will transpire. Together with Sofi Kurki, Markku wrote, Surfing the Sixth Wave. Exploring the Next 40 Years of Global Change (2012). It looks at the new wave of development between 2010-2050, which will be radically different to the previous wave and provides a practical toolkit that organisations can use in their strategic planning.

In Välittäjät. Vastuullisen viestinnän tulevaisuus (2008), Markku examines the future of responsible communications, drawing upon dozens of surveys from leaders of the largest media companies and advertising agencies in Finland. Luova tietopääoma - tulevaisuuden kestävä kilpailuetu (2006) explains what creative knowledge capital is, the opportunities it creates and how it can be used by organisations to their benefit. In 2004, Luovaan Talouteen. Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana was published, which explored cultural competence and creativity as decisive factors that could lead to success in the global marketplace.

Markku has several publications with various co-authors, on subjects including Professor Pentti Malaska, the founding father of the Finland Futures Research Centre. Other publications have encompassed topics such as extreme events and foresight competence.


 
patterns.jpeg

Patterns of the future: Understanding the Next Wave of Global Change (2017)

Patterns of the Future explains the current world using the theory of long-term development waves (Kondratiev waves). Markku Wilenius, Professor of Futures Studies, argues that we are now entering the sixth wave: the age of intelligent, integrated technologies, helping to restore the balance between humans, technology and nature by radically improved material and energy efficiency and a wiser use of human potential.

The unfolding sixth wave will challenge our current values, institutions and business models. Using a systems-based approach, Patterns of the Future analyses how corporations and the public sector can navigate in the sixth wave. Case studies look at specific examples of this, using high-profile companies to demonstrate both the best- (and worst-) case scenarios of innovation for change.

The list of patterns examined is impressive. Each pattern is thoroughly analysed, in a simple, easy-to-follow language, using examples, and supported by a rich literature. In the last chapter, the author offers a five-point action strategy as a navigation tool for crossing the new mega wave of change; his plan deserves to be discussed and followed by all key players and social actors
— Emmanuel G. Koukios, Professor (Organic Technologies), National Technical University, Athens (GR), Fellow (Foresight), Institute for Sustainable Technologies, Radom (PL)

OTHER BOOKS IN ENGLISH


Markku_Wilenius_6th_wave.jpeg

Surfing the sixth wave: Exploring the next 40 years of global change (2012)

Project explores, analyzes and makes use of the next big wave of development known as Kontratieff cycle, assumed to take place between 2010-2050. It is based on the theory explaining that modern societies develop in 40-60 year cycles. The coming wave will be radically different to the previous cycle (1970-2010), driven by ICT. The new wave will produce number of grave challenges to Finnish industries as well as to the carrying capacity of the welfare society. Project will study the implications of this cycle for Finland, draw some practical conclusions and policy recommendations and build, together with private and public sector partners, a toolkit that companies and public sector can use in their strategic work. Eventually, project is designed to support Finnish industries and investors to enter into those future markets.

Co-partners: Research
Institute for the Future (Palo Alto, Calif,), NASA Ames Research Center (Mountain View, California), X-Research Centre, Vienna

Co-partners: Industry
Finnish Forest Industries (Helsinki), Federation for Finnish Financial Services (Helsinki)


BOOKS IN FINNISH


Markku_Wilenius_Tulevaisuuskirja.png

Tulevaisuuskirja: metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen (2015)

Tulevaisuuskirja kertoo mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja miten se tapahtuu. Kirjaan olen koonnut havaintoni maailman muutoksesta ja miten se näkyy taloudessa, teknologiassa, kulttuurissa, politiikassa tai meidän henkilökohtaisessa elämässä. Tulevaisuudentutkijan perspektiivin antaa se, että tarkastelen tätä muutosta 40-60 välein tapahtuvina kehitysharppauksina tai aaltoina. Lisäksi kerron mikä tekee tästä alkavasta kuudennesta aallosta erilaisen verrattuna aikaisempiin. Lisää tulevaisuukirjasta


Välittäjät: Vastuullisen viestinnän tulevaisuus (2008)

Mitä vastuullisuus merkitsee viestintäalan yrityksille ja niiden liiketoiminnalle? Kantavatko viestinnän ammattilaiset kulttuurista vastuuta? Miten mainonta vaikuttaa yhteiskunnallisiin arvoihin? Miten vastuullisuuden kysymykset näkyvät mediayritysten johtamisen arjessa? Välittäjät tarkastelee vastuullisen viestinnän tulevaisuutta mainosalalla ja mediassa. Teos perustuu tutkimukseen, jossa on haastateltu kymmeniä Suomen suurimpien mediayritysten ja mainostoimistojen johtajia. Teos sopii kaikille media-alasta ja viestinnästä kiinnostuneille sekä luovan talouden ammattilaisille.

välittäjät.jpg

405712640-m.jpg

LUOVA TIETOPÄÄOMA: TULEVAISUUDEN KESTÄVÄ KILPAILUETU (2006)

Luovan tietopääoman hyödyntäminen on keskeistä yrityksen menestykselle globaalissa taloudessa. Tietopääoman johtamisessa kiinnitetään huomiota organisaation uudistumiskykyyn ja yksilöiden innovaatio-osaamiseen. Samalla yrityksen tulee kyetä ennakoimaan toimintaympäristössä ja markkinoilla tapahtuvat muutokset. Näiden alueiden johtaminen ei ole suoraviivaista, olennaista on synnyttää olosuhteet, joissa innovatiivisuus ja uuden luominen kukoistavat. Kirjoittajat kertovat, mitä luova tietopääoma on, mitä mahdollisuuksia se avaa ja kuinka sen voi ottaa organisaatiossa käyttöön. Teos on tarkoitettu johtajille ja asiantuntijoille sekä korkeakoulujen käyttöön. 


LUOVAAN TALOUTEEN: KULTTUURIOSAAMINEN TULEVAISUUDEN VOIMAVARANA (2004)

Tulevaisuudessa kulttuuriosaaminen ja siitä kumpuava luovuus ovat ratkaisevia menestystekijöitä globaaleilla markkinoilla.Kehittämällä määrätietoisesti kulttuuriosaamistamme voimme hyödyntää kansakunnan kulttuurisia ja luovia voimavaroja ja niitä mahdollisuuksia, joita kansainvälistyvät ja monikulttuuriset toimintaympäristöt meille avaavat.

Tässä Sitran tutkimushankkeeseen pohjautuvassa kirjassa pohditaan, millaisia kulttuurin ja talouden vuorovaikutusmuotoja meidän olisi kehitettävä kansallisen kilpailukykymme edistämiseksi ja mitä valtavia mahdollisuuksia kulttuurituotannon ja luovien toimialojen kehittäminen ja viime kädessäö koko taloutemme kulttuuristaminen tarjoavat yhteiskunnalle. Elämyksellisen ja oivaltavan näkökulman kirjan teemoihin avaa taiteilija Osmo Rauhalan hieno kuvitus.

luovaan+talouteen.jpg