Tulevaisuuskirja is out!

kirjakansi.png

Exceptionally my blog will be written this time in Finnish, the reason being that I am talking about the my freshly published Finnish book. I am sorry for my English readers. Huomenna 11.6. julkaistaan Otavan kustantamana kirjani ”Tulevaisuuskirja: metodi seuraavan aikakauden ymmärtämiseen”. Työ jonka aloitin viime vuoden keväällä, on saatu päätökseen.

Kirjaan olen tiivistänyt (kirja ei ole kuin reilu 200 sivua pitkä) minulle viime vuosien rakkaimman tutkimusaiheeni: kuinka ymmärtää talouden ja yhteiskunnan pitkien syklien näkökulmasta sen mitä nyt ympärillä näemme: talouden stagnaation, yhteiskuntien velkaantumisen, uudenlaisen yritystoiminnan kasvun, globaalien ympäristömuutosten rajuuden, uusien teknologioiden esiinmarssin tai ihmisten arvomaailman muutoksen.

Olen syvästi vakuuttunut siitä, että kaikki nämä ilniöt ovat yhteydessä toisiinsa. Samoin minulle on selvää, että ymmärtämällä kaavan, jolla yhteiskuntiemme kehitys etenee tietyn dynaamisen mallin mukaan, me voimme oppia ennakoimaan tulevaisuutta tavalla joka on meille hyödyllistä. Kysymys on vain siitä, nostammeko katseemme ilmiöistä sinänsä kohti niiden välistä vuorovaikutusta.

Kirjassa kuvataan myös sitä, miten tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä voidaan soveltaa eri tavoin kun vastataan aikamme suuriin tai pieniin kysymyksiin.    Runsailla esimerkeillä olen yrittänyt havainnollistaa tapaani ymmärtää muutoksia, joiden keskellä elämme.

Kirjani on kunnianosoitus tulevaisuuden tutkimuksen pioneerille Pentti Malaskalle. Näen että kirja on eräitä osin jatkanut niitä teemoja, jotka häneltä jäi kesken. Erityisesti haluan muistuttaa kirjassani, että kaikista ongelmista huolimatta meillä on valtavasti toivoa paremmasta huomisesta. Kysymys on siitä mitä me valitsemme.

Enemmän kirjasta löydät Tulevaisuuskirjan kotisivuilta täältä

Blog, NewsMarkku